CampoSanto_logo_goud_RGB_png

Missie – Visie

Campo Santo – Centrum voor Gezondheid en Welzijn is een groeiende multidisciplinaire praktijk van huisartsen en andere eerstelijnswerkers. Wij bieden een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle facetten binnen gezondheid en welzijn – zowel op medisch, psychisch als sociaal vlak.

 

Onze aandacht gaat naar de individuele patiënt, onafhankelijk van levensfase, geloof of achtergrond. De focus en benadering liggen op persoonsniveau en niet uitsluitend op ziekteniveau. We vertrekken vanuit de persoonlijke levensdoelen en versterken elke patiënt om diens eigen regie te voeren en zich te kunnen aanpassen aan de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Bijkomend hebben we oog voor de familiale banden en de ruimere maatschappelijke en sociale context waarin de patiënt zich bevindt.

 

We passen de principes van equity, rechtvaardigheid en empowerment maximaal toe. Elke patiënt heeft recht op de meest passende zorg die die op dat moment nodig heeft. Gerichte en getrapte zorg, de juiste inzet van disciplines en middelen waar zinvol. Als team van zorgverleners en welzijnswerkers werken we ook nauw samen met externe partners.

 

Onze kwalitatieve zorg baseren we maximaal op wetenschappelijke kennis. De eerstelijnszorg is een dynamisch en snel ontwikkelend domein. Samenwerken laat toe op continue wijze te overleggen en bij te scholen – tussen collega’s, op praktijkniveau, kringniveau en elders, maar ook interdisciplinair. Als groep streven we naar mekaar maximaal aanvullen en stimuleren zo verdieping per subdiscipline.

 

Onze kennis en vaardigheden willen we maximaal overbrengen, door op een gepaste en begrijpelijke manier de patiënt te informeren en te educeren. Zo coachen we de patiënt bij heel wat beslissingen. Deze rol vervullen we ook binnen de wijk en gemeenschap waarin de praktijk is gevestigd.

 

We verzorgen een optimale aanspreekbaarheid en bereikbaarheid voor de patiënt, rekening houdend met de individuele beschikbaarheid van elke zorgverstrekker. Ook voor ons is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden en te behouden tussen het professionele leven en alle andere facetten van het sociale, familiale, maatschappelijke en creatieve leven.

 

Deze visie indachtig, hebben we het praktijkgebouw klaargestoomd voor de toekomst. Het is eenvoudig bereikbaar met eigen of openbaar vervoer, drempelloos en volledig rolstoeltoegankelijk. De herkenbare wayfinding houdt rekening met zowel ongeletterdheid, kleurenblindheid als genderneutraliteit.

Doelgerichte zorg

Samenwerkend

Multidisciplinair

Educatie

Kwalitatief

Attent

Eigenzinnig

Toegankelijk

Duurzaam

Afspraak maken

Nieuwe patiënt - eerste Afspraak

We vragen nieuwe patiënten om rechtstreeks contact op te nemen.

Artsen

09 228 01 00

Gekende patiënten

Artsen

Online agenda

Artsen

09 228 01 00

Psychologen

Online agenda

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.