CampoSanto_logo_goud_RGB_png
Home » Nieuws » 
Preventieconsult

Preventieconsult

Voorkomen is beter dan genezen! We vinden preventie belangrijk. Hannah Opsomer, onze praktijkverpleegkundige, zal hiervoor de aanzet geven tijdens een preventieconsult.

 

Wat is een preventieconsult?

Op een preventieconsult komen verschillende zaken aan bod, zoals kankerscreening, gezonde voeding en beweging, preventie van hart- en vaatziekten, vaccinaties, … Als basis voor deze consultatie gebruiken we de Gezondheidsgids, een wetenschappelijk onderbouwd instrument. Dit zorgt ervoor dat de voordelen van screening opwegen tegen de mogelijke nadelen.

 

Voor wie?

Een preventieconsult kan ingepland worden door patiënten die een globaal medisch dossier (GMD) hebben in onze praktijk.  

We starten met het geboortejaar 1974. Patiënten van dat geboortejaar kunnen hiervoor zelf een afspraak maken bij Hannah Opsomer via de online agenda.

 

Je kan dit consult zelf voorbereiden door een vragenlijst in te vullen (vragenlijst Gezondheidsgids). Breng deze vragenlijst en jouw vaccinatiegegevens mee naar het consult.

 

Team Campo Santo

Afspraak maken

Nieuwe patiënt - eerste Afspraak

We vragen nieuwe patiënten om rechtstreeks contact op te nemen.

Artsen

09 228 01 00

Gekende patiënten

Artsen

Online agenda

Artsen

09 228 01 00

Psychologen

Online agenda

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.